Groepering

Toevoegen

Binnen het Platform voor Plaatselijke Belangen zijn de groeperingen de leden. Zij bepalen de koers. Dankzij het intern kiesstelsel verkiezen de groeperingen de kandidaten.

De plaatselijke politieke partij of belangengroep of bewonersraad die u wilt aanmelden.
De woonplaats, gemeente, waterschap of provincie waarbinnen de groepering actief is.