het antwoord tegen partijdiscipline in 2021

Vrije kieslijst

Een daadkrachtige vorm van samenwerking om verkiesbaar te zijn voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wij leggen ieder persoonlijk de eigen basis voor volksvertegenwoordiging.

het principe

het dichtst bij jou!

Wij weten wat er speelt in jouw regio. Wij komen uit jouw gemeente. Wij zetten ons nu al in voor jouw leefomgeving en jouw toekomst.

En dat is de motivatie die wij zullen meenemen naar “Den Haag”.

Wij organiseren ons binnen het Platform voor Plaatselijke Belangen.

Vrije kieslijst

kandidaten
87

Raadsleden

Onafhankelijk en lokaal
50

Focus

deelprogramma's
13

Kandidaten worden verwacht aan een uitgebreid profiel te voldoen. Meld je zo snel mogelijk aan.

Iedere kandidaat kent zijn/haar eigen focus en heeft een eigen achterban. Wij zijn overtuigd dat regionale vertegenwoordiging de enige manier is om de plaatselijke belangen te brengen naar zowel “Den Haag” als naar de inwoners. De kandidaten zijn de schakel.

Het platform geloofd in de kracht van de regio. Besluiten moeten zoveel mogelijk op het laagste niveau genomen worden. Onafhankelijke en lokale raadsleden vertegenwoordigen met 28,65% de grootste politieke beweging van Nederland. Het zijn de plaatselijke politieke groeperingen die zorgen voor het gezonde verstand in belang van iedereen, met passend maatwerk. Het platform maakt het betreden betreden van de nationale politieke arena mogelijk.

Het verkiezingsprogramma schrijven wij samen. Door stellingnames door te geven komt er input vanuit de groeperingen en samenleving. Onze redactie doet haar best te komen tot een eenduidig en consistente boodschap.

Wij schrijven samen aan: Dorp Nederland

Dorp Nederland

Behouden wat goed is,
veranderen dat wat moet!

In onze visie is heel Nederland een dorp. Het dorp biedt ruimte om te leven, sociale samenhang en de menselijke maat. De natuur is dichtbij. Wij zijn bewust vrij. Juist op deze kleine schaal moeten wij beslissingen nemen. Met elkaar zetten wij ons in om dit het mooiste dorp van Nederland te maken. Ieder dorp, stad en buitengebied.